Luottamustoimeni

Kuopion kaupunki, kaupunginvaltuutettu 2021-2025 https://www.kuopio.fi/kaupunginvaltuusto

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen 2021-2025 https://www.kuopio.fi/kasvun-ja-oppimisen-lautakunta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsen https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/hallinto-ja-paatoksenteko/toimielimet/valtuusto

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/hallinto-ja-paatoksenteko/toimielimet/tarkastuslautakunta

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys, puheenjohtaja http://www.psmuma.fi

Savon Monikkoperheet ry. hallituksen jäsen https://monikkoperheet.fi/savo/