Kategoria: Kuntavaalit 2021

Anna ääni lapselle

”Kunnan tärkein tehtävä on pitää huolta lapsista.”

Olen sitoutunut Lastensuojelun Keskusliiton Anna ääni lapselle -kampanjaan. Anna ääni lapselle -ehdokkailta vaaditaan sitä, että he sitoutuvat edistämään lapsen oikeuksia – jokaisen lapsen oikeuksia – tullessaan valituksi kunnallisvaltuutetuksi. 

Koronapandemia toi vaikeuksia isolle osalle lapsiperheistä, kun perusarki yhtäkkiä muuttui dramaattisesti. Erityisesti vaikeuksia tuli perheille, joiden asema oli jo koronakriisin alkaessa heikko. Perheet, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, saattoivat jäädä ilman tukea ja kunnan tarjoamia tukipalveluita evättiin pandemian takia. Moneen perheeseen tuli myös huoli toimeentulosta lomautusten ja YT-neuvotteluiden lisääntyessä. Niissä perheissä, joissa etätöihin ja -kouluun siirtyminen sujui mutkattomasti, eristäytyminen toi myös positiivisia vaikutuksia yhteisen ajan lisäännyttyä.

Vaikka monessa kunnassa, kunnan taloustilanteen takia, paineet leikata palveluista ovat suuret, nyt ei ole aika säästää lapsista ja lapsiperheistä. Nyt on aika korjata koronakriisin lapsivaikutuksia. Jos nyt leikkaamme lasten- ja nuorten ja perheiden palveluista, koronakriisin vaikutukset voivat ulottua vuosikymmenten päähän. Mitä paremmin kunta huolehtii lapsista, nuorista ja perheistä nyt, sitä vähemmän kunta joutuu tekemään korjaavia toimia tulevaisuudessa.

Anna ääni lapselle -ehdokkaana:

  1. Varmistan päätöksilläni lasten yhdenvertaisuutta. Minun kuntani tarjoaa lapsille tasaveroisia mahdollisuuksia harrastaa ja huomioi erilaiset perheet, lapsiryhmät ja elämäntilanteet.
  2. Ymmärrän, että lapset ja nuoret ovat kuntalaisia ja heitä tulee kuunnella. Lisään omilla toimillani lasten osallistumista kunnan päätöksentekoon.
  3. En säästä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta. Minun kunnassani perheet voivat luottaa siihen, että lähikoulun ja päiväkodin palvelut ovat laadukkaita, niissä on riittävästi koulutettua henkilökuntaa ja sopivan kokoiset lapsiryhmät.
  4. Vaadin, että kunnassani päätösten lapsivaikutukset arvioidaan ja päättäjänä ymmärrän, mitä päätökseni tarkoittaa lasten ja perheiden arjessa. Minun kuntani ei säästä lapsista.

Henna-Riikka

Kunnissa päätetään sinun asioistasi

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021. Kuntavaaleissa valitaan henkilöt kuntien päättäviin elimiin. Kuntavaalit ovat tärkeät vaalit, voisi sanoa jopa, että Suomen tärkeimmät vaalit. Kunnissa päätetään sinun asioistasi. Kunnissa tehdään esimerkiksi varhaiskasvatusta, peruskoulutusta, terveydenhuoltoa ja liikunta- ja kulttuuripalveluita koskevia päätöksiä ja kehitetään kunnan asioita eteenpäin.

Minulle tärkeitä asioita ovat muun muassa tasavertainen peruskoulutus jokaiselle lapselle ja tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle koululaiselle mahdollistetaan heidän yksilöllistä oppimistaan tukeva koulupolku. Kouluilla ja opettajilla on oltava riittävästi resursseja, ammattitaitoa ja apukäsiä, jotta jokainen koululainen saa tarvitsemansa tuen pysyäkseen opetuksessa mukana, eikä väliinputoajia ole. Liian usein olen törmännyt siihen, että lapsen erityistarpeita ei ole osattu tai pystytty koulussa tunnistamaan ja lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea kouluun.

Kuva Editau

Koen myös erittäin tärkeänä asiana perheneuvolapalveluiden saatavuuden parantamisen. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai kotona huomataan lapsessa esimerkiksi erityisen tuen tarvetta, tai haasteita sellaisissa asioissa missä perheneuvolan palvelut ovat tarpeellisia, on perheneuvolan asiakkaaksi päästävä kohtuullisessa ajassa. Tällä hetkellä jonotus perheneuvolaan on aivan liian pitkä.

Kuntalaisena sinä voit äänestämällä vaikuttaa näihin asioihin.

Kuntavaaliehdokkaasi,

Henna-Riikka