Avainsana: kuntavaalit

Laadukas varhaiskasvatus on kunnan tärkeimpiä sijoituksia

Mitä on laadukas varhaiskasvatus? Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja haasteet huomioidaan ja jokainen lapsi otetaan vastaan omana uniikkina itsenään. Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle on aikaa, eikä yhdenkään lapsen tarpeita jätetä huomioimatta.  Laadukas varhaiskasvatus on tukena lapsen kehityksessä ja kasvussa, lisää perheiden hyvinvointia ja mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin.

Kuva: SDP

Varhaiskasvatukseen tarvitaan riittävästi resursseja, jotta tämä kaikki edellä mainittu toteutuu. Varhaiskasvatuksen työntekijöille pitää maksaa työn vaativuuden mukaista palkkaa, työntekijöitä on koulutettava ja työntekijöitä on oltava riittävästi. Ryhmäkokojen pitää pysyä maltillisina, jotta yksikään lapsi ei jää huomioimatta. Tiedän, että näissä seikoissa on Kuopiossakin parantamisen varaa.

Tiesitkö, että laadukkaalla varhaiskasvatukselle voidaan ehkäistä mm. syrjäytymistä?

Ongelmien tehokkain ratkaisu on ennaltaehkäisy. Suomessa arvioidaan olevan noin 51 300 syrjäytynyttä ja tämä on noin 160 syrjäytynyttä kuntalaista yhtä kuntaa kohden. Yhden syrjäytyneen ihmisen hinta yhteiskunnalle on noin 1,2 miljoonaa euroa. Tällä summalla voidaan palkata 4 lähihoitajaa kymmeneksi vuodeksi päiväkotiin (Lähde: superliitto.fi)

Sijoittamalla laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kunta säästää pitkällä tähtäimellä mm. mielenterveyspalveluiden kustannuksissa. Sijoittamalla laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kunta houkuttelee alueelleen lapsiperheitä, lisää kuntalaisten hyvinvointia ja lisää kunnan elinvoimaa.

Kunnissa päätetään sinun asioistasi

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021. Kuntavaaleissa valitaan henkilöt kuntien päättäviin elimiin. Kuntavaalit ovat tärkeät vaalit, voisi sanoa jopa, että Suomen tärkeimmät vaalit. Kunnissa päätetään sinun asioistasi. Kunnissa tehdään esimerkiksi varhaiskasvatusta, peruskoulutusta, terveydenhuoltoa ja liikunta- ja kulttuuripalveluita koskevia päätöksiä ja kehitetään kunnan asioita eteenpäin.

Minulle tärkeitä asioita ovat muun muassa tasavertainen peruskoulutus jokaiselle lapselle ja tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle koululaiselle mahdollistetaan heidän yksilöllistä oppimistaan tukeva koulupolku. Kouluilla ja opettajilla on oltava riittävästi resursseja, ammattitaitoa ja apukäsiä, jotta jokainen koululainen saa tarvitsemansa tuen pysyäkseen opetuksessa mukana, eikä väliinputoajia ole. Liian usein olen törmännyt siihen, että lapsen erityistarpeita ei ole osattu tai pystytty koulussa tunnistamaan ja lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea kouluun.

Kuva Editau

Koen myös erittäin tärkeänä asiana perheneuvolapalveluiden saatavuuden parantamisen. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai kotona huomataan lapsessa esimerkiksi erityisen tuen tarvetta, tai haasteita sellaisissa asioissa missä perheneuvolan palvelut ovat tarpeellisia, on perheneuvolan asiakkaaksi päästävä kohtuullisessa ajassa. Tällä hetkellä jonotus perheneuvolaan on aivan liian pitkä.

Kuntalaisena sinä voit äänestämällä vaikuttaa näihin asioihin.

Kuntavaaliehdokkaasi,

Henna-Riikka