Avainsana: vaikuttaminen

Kunnissa päätetään sinun asioistasi

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021. Kuntavaaleissa valitaan henkilöt kuntien päättäviin elimiin. Kuntavaalit ovat tärkeät vaalit, voisi sanoa jopa, että Suomen tärkeimmät vaalit. Kunnissa päätetään sinun asioistasi. Kunnissa tehdään esimerkiksi varhaiskasvatusta, peruskoulutusta, terveydenhuoltoa ja liikunta- ja kulttuuripalveluita koskevia päätöksiä ja kehitetään kunnan asioita eteenpäin.

Minulle tärkeitä asioita ovat muun muassa tasavertainen peruskoulutus jokaiselle lapselle ja tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle koululaiselle mahdollistetaan heidän yksilöllistä oppimistaan tukeva koulupolku. Kouluilla ja opettajilla on oltava riittävästi resursseja, ammattitaitoa ja apukäsiä, jotta jokainen koululainen saa tarvitsemansa tuen pysyäkseen opetuksessa mukana, eikä väliinputoajia ole. Liian usein olen törmännyt siihen, että lapsen erityistarpeita ei ole osattu tai pystytty koulussa tunnistamaan ja lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea kouluun.

Kuva Editau

Koen myös erittäin tärkeänä asiana perheneuvolapalveluiden saatavuuden parantamisen. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai kotona huomataan lapsessa esimerkiksi erityisen tuen tarvetta, tai haasteita sellaisissa asioissa missä perheneuvolan palvelut ovat tarpeellisia, on perheneuvolan asiakkaaksi päästävä kohtuullisessa ajassa. Tällä hetkellä jonotus perheneuvolaan on aivan liian pitkä.

Kuntalaisena sinä voit äänestämällä vaikuttaa näihin asioihin.

Kuntavaaliehdokkaasi,

Henna-Riikka